دانلود آهنگ خیابونا محسن یگانه  

دانلود آهنگ زیبای خیابونا از محسن یگانه برای دانلود اينجا کلیک کنید متن آهنگ از اين خیابونا هر وقت رد میشمديوونه تر میشم بی حد واندازهباور کن اين روزا هر چی که میبینمفکر منو داره یاد تو میندازهاز اين خیابونا حیرون و سرگردونهر روز رد میشمفک می کنم کم کم دیونه بازی رودارم بلد میشم انگار قدمام به اين خیابوناوقتی که تو نیستی بدجوری وابسته استانقدر که با فکرت قدم زدم اينجاحتی خیابونم از قدمام خسته استتو اين پیاده روبین همین مردمبا ا

ادامه مطلب  

سال نو میلادی  

برای من اين واژه غریب هبا وجود اينکه سالهایی که عسلویه کار میکردم بخاطر اينکه شرکت خارجی بود و بیشتر همکارها خارجی بودن و سال نو میلادی تعطیلی و درخت کریسمس و اين حرفها، و بعدها هم کلی دوست و همکار خارجی و باز اين حرفها، و مصادف شدن ۴ دی ه خودم هم با کریسمس، ولی باز من سال نو رو به نوروز میشناسم و معتقدم اين سال نو مال ما نیست!ولی با اين وجود آتش بازی های سال نو ه اينها رو همیشه دوست داشتم و دارم.خب به همین دلیل امروز از کالیفرنیایی شمالی کوبیدم

ادامه مطلب  

خاطرات ِ پاييزي  

برای از تو نوشتن هیچ وقت دیر نیستحتی یک ظهر ِ گرم ِ تابستان هم میشود تورایاد کردقلم را برداشت ونام زیبای  تو را حک کرد  میان صفحه ی سفید کاغذ. . . . . .امانه!با تو . .فقط در پاییز می شود عاشقی را تکرار کرددر خیالم میروم داخل ِ کوچه ی قدیمیکنا ر ِ پنجره ی اتاقم مینشینموبا چشمانم منتظر، خیره میشوم به پیچ ِ کوچهدلهره هایم را گوشه ی قلبم پس میزنمواز پنجره ی ِ باز اتاقم غروب پاییز را تماشا میکنمچشمانم را مبیندموغرق میشوم میان ِ نم نم باران در خیا

ادامه مطلب  

خاطرات ِ پاييزي  

برای از تو نوشتن هیچ وقت دیر نیستحتی یک ظهر ِ گرم ِ تابستان هم میشود تورایاد کردقلم را برداشت ونام زیبای  تو را حک کرد  میان صفحه ی سفید کاغذ. . . . . .امانه!با تو . .فقط در پاییز می شود عاشقی را تکرار کرددر خیالم میروم داخل ِ کوچه ی قدیمیکنا ر ِ پنجره ی اتاقم مینشینموبا چشمانم منتظر، خیره میشوم به پیچ ِ کوچهدلهره هایم را گوشه ی قلبم پس میزنمواز پنجره ی ِ باز اتاقم غروب پاییز را تماشا میکنمچشمانم را مبیندموغرق میشوم میان ِ نم نم باران در خیا

ادامه مطلب  

خاطرات ِ پاييزي  

برای از تو نوشتن هیچ وقت دیر نیستحتی یک ظهر ِ گرم ِ تابستان هم میشود تورایاد کردقلم را برداشت ونام زیبای  تو را حک کرد  میان صفحه ی سفید کاغذ. . . . . .امانه!با تو . .فقط در پاییز می شود عاشقی را تکرار کرددر خیالم میروم داخل ِ کوچه ی قدیمیکنا ر ِ پنجره ی اتاقم مینشینموبا چشمانم منتظر، خیره میشوم به پیچ ِ کوچهدلهره هایم را گوشه ی قلبم پس میزنمواز پنجره ی ِ باز اتاقم غروب پاییز را تماشا میکنمچشمانم را مبیندموغرق میشوم میان ِ نم نم باران در خیا

ادامه مطلب  

خاطرات ِ پاييزي  

برای از تو نوشتن هیچ وقت دیر نیستحتی یک ظهر ِ گرم ِ تابستان هم میشود تورایاد کردقلم را برداشت ونام زیبای  تو را حک کرد  میان صفحه ی سفید کاغذ. . . . . .امانه!با تو . .فقط در پاییز می شود عاشقی را تکرار کرددر خیالم میروم داخل ِ کوچه ی قدیمیکنا ر ِ پنجره ی اتاقم مینشینموبا چشمانم منتظر، خیره میشوم به پیچ ِ کوچهدلهره هایم را گوشه ی قلبم پس میزنمواز پنجره ی ِ باز اتاقم غروب پاییز را تماشا میکنمچشمانم را مبیندموغرق میشوم میان ِ نم نم باران در خیا

ادامه مطلب  

نامه عُمَر به معاویه و اعتراف به سوزاندن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و کتک زدن آن حضرت و سقط شدن محسن و شهادت آن بانو  

نامه عمر به معاویه و اعتراف به سوزاندن خانه حضرت فاطمه زهرا وسیلی و شلاق زدن به آن حضرت و سقط شدن محسن و شهادت حضرت فاطمه زهراسلام الله عليها
اعتراف عمر به جنایات خویش در نامه ای به معاویهعلامه
مجلسی(ره)در بحارالانوارمجلد30 صفحه287 رقم151 باسند مذکور ازابوحسین
محمدبن هارون بن موسی التلعکبری ازپدرش ازابوعلي محمد بن همام ازجعفربن
محمد بن مالک الفزاری از عبد الحمن بن سنان صیرفی از جعفربن علي حوار ازحسن
بن مسکان از مف

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1